Blog
31-slager.jpg

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

19 mei 2005

 

Scharnegoutum

Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft gisterenmiddag met het langszij trekken van De Sneker Pan bij het skûtsje van Leeuwarden op de Zwettte in Scharnegoutum de oude trekvaart officieel geopend voor de hedendaagse waterrecreant.

Het vaarklaar maken van de route tussen Leeuwarden en Sneek voor boten tot een vaarhoogte van 2,5 meter heeft 15 miljoen euro gekost, maar die centen is het project meer dan waard geweest, vindt Van Gennip. Investeren in de recreatieve infrastructuur is een must voor Friesland, stelde ze bij de opening van de vaarroute. "Het is een van de belangrijkste peilers voor de Friese economie." Het ministerie gaf bij wijze van openingscadeau onlangs 250.000 euro om de route te promoten in het buitenland. In juli wordt de promotiecampagne om in het buitenland toeristen te trekken voor de Middelseerûte gepresenteerd, wist de bewindsvrouwe te vertellen.

Zij stelde dan Fryslân er met de route aantrekkelijker op is geworden voor de waterrecreant. Commissaris van de koningin Ed Nijpels stelde dat dat ook nodig is om de concurrerend te kunnen zijn met de watersportgebieden als die er zijn als bijvoorbeeld het oosten van Duitsland. "We mogen de aansluiting niet missen."
Nijpels kon het niet laten om de staatsecretaris nog eens te wijzen op het belang van de Langmangelden. Mede dankzij deze steun uit het westen kunnen projecten als het Friese Merenproject, waaronder de Middelseerûte valt, gerealiseerd worden. Zoals bekend wilde staatsecretaris deze geldkraan richting het Noorden met ingang van 2006 dichtdraaien.

"Het enige wat wij vragen is ons een beetje te helpen. Er ligt een motie vanuit de Kamer om dat ook te doen", aldus Nijpels. "We willen als provincie graag van het Haagse infuus af, maar we worden de komende jaren nog graag gesteund door Economische Zaken." De commissaris weer er op dat iedere cent die in Fryslân gestoken wordt, terugverdiend wordt. Bovendien is het Friese Merenproject, waarin de komende jaren nog eens 350 miljoen euro geïnvesteerd wordt, een voorbeeld van hoe talloze partijen met elkaar samenwerken en verder komen dan alleen praten.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

maart 2005

 

Scharnegoutum

Scharnegoutum houdt de verkeersontwikkelingen op de Zwettewei nauwlettend in de peiling. Het mag beslist geen sluiproute worden, vindt dorpsbelang. Er zijn signalen opgevangen dat automobilisten in de piekuren via de Zwettewei de nieuwe rotonde in de N345 bij Scharegoutum proberen te omzeilen.

Filevorming is een zwaar woord, maar 's ochtends ontstaat er nu een dan een rij auto's vanuit Sneek richting Leeuwarden. Er zijn al haastige automobilisten op de alternatieve route gesignaleerd. Dat kan niet, vindt Scharnegoutum die al de ongewenste ontwikkelingen zich doorzetten eventueel een oplossing ziet in het instellen van een 30 - kilometerzone. Nu mag er nog zestig worden gereden.

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

maart 2005

 

Scharnegoutum

Dorpsbelangen Scharnegoutum - Loënga heeft zowel van de gemeente Wymbritseradiel als van de provincie Friesland geld gekregen om onderzoek te laten doen naar de toekomst van dorpshuis Elim. Het dorpshuis is hoognodig aan vernieuwing toe. Uit het onderzoek zal moeten blijken hoe dat het beste aangepakt kan worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de wensen en eisen die verenigingen en organisaties in Scharnegoutum aan zo'n gemeenschapsruimte stellen. In totaal heeft dorpsbelangen € 25.000,- voor het onderzoek gekregen.

 

Publicatie Sneeker Nieuwsblad

maart 2005

 

Scharnegoutum

De 14 jarige Homme Bakker uit Scharnegoutum vond gisterenochtend om 08:14 uur het eerste kievitsei van de gemeente Wymbritseradiel samen met zijn moeder Hinke op een stukje bouwland achter het dorp.
Burgemeester Jacob Reitsma kwam zoals hij had beloofd naar de vinder om een stok te plaatsen bij het nest met ei. Op een papiertje schreef hij: hier ligt het eerste ei van Wymbritseradiel. Homme Bakker komt vandaag naar het gemeentehuis om de oorkonde in ontvangst te nemen. Hij vond twee jaar geleden ook al het eerste ei van de basisschool Op é Hichte in zijn woonplaats.

Homme is lid van de vogelwacht in zijn dorp. Dat hij de eieren dit jaar niet mag rapen, maakt de vinder niet zoveel uit. Samen met bestuursleden van de vogelwacht en de burgemeester toog hij gisterenochtend nog eens naar het nest om de vondst te tonen.

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-65.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 136 gasten en geen leden online