Home
07-sponsors15.jpg

Op 23 februari a.s. ... De fokale manljusgroep Sânman & Sikke is untstien yn 1994 yn Warkum en nimt mei syn gearstalling en muzykkar in hiel eigen plak yn it Fryske muzyklibben yn. De groep stiet fan it begjin ôf ûnder lieding fan Siebren Kramer. Sânman & Sikke mei dan op lichte muzyk oriïnteard wêze, ek klassike eleminten wurde net mijd, wêrtroch’t de groep lestich yn in hokje te pleatsen is. Yn de rin fan de jierren binne 5 cd’s opnommen, dy’t yn eigen behear útbrocht binne. 
It repertoire kin sûnder mis breed neamd wurde; it grut ferskaat oan stilen, fan barbershop oant Beatles en fan gospel oant Westcoast, soarget derfoar dat it publyk him net in tel ferfele hoecht. Ek de eigen Frysktalige nûmers en de ynformele, relativearjende presintaasje drage yn wichtige mate by oan de identiteit en de útstrieling fan de groep. Ut de reaksjes tidens optredens yn de provinsje (mar ek dêrbûten) yn doarpshuzen, tsjerkjes en teaters, hat wol bliken dien dat de sound fan Sânman & Sikke by in breed publyk yn de smaak falt. 

De mannen wurde ek geregeld frege foar oare muzikale útstapkes. Sa ha se bygelyks meiwurke oan teaterfoarstellings, de achtergrûnsang fersoarge by de film ‘De hel fan 63’ en it byhearrende nûmer ‘De hel foarby’ fan De Kast en meiwurke oan in nijjiersrevue fan Rients Gratama. Mei Frederike Kleefstra is in programma ûntwikkele wêryn’t de sjongeres harsels fan in hiel oare kant sjen lit. It nûmer Whisky Widzesang is ien fan de ferskes dy’t dêrút ûnstien is.

Sânman & Sikke is út en troch ek te gast by ien fan de Fryske Kriten, dy’t oer it hiele lân ferspraat binne. Ek kombinaasjekonserten mei bygelyks fanfares, korpsen, brassbands, bigbands, oare koaren en ferhalefertellers komme geregeld foar. De krystkonserten fan Sânman & Sikke (meastal om it jier) binne alle kearen wer bysûndere publykslûkers. 

 

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-48.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1986 gasten en geen leden online