Home
32-Wijn-hoeve.jpg

Op 25 septimber sille de Stadige Strikers wer útein. Oan de fakânsje is wer in ein kommen en de winteraktiviteiten steane wer op sprong om út ein te gean. De dammers begjinne op moandeitejûn 25 septimber om healwei achten (19.30). Wy hoopje fansels fan herte dat elkenien wer fan de partij is.
Der binne opmerklike saken bard oangeande it damjen Frysk Spul. Fan ‘e simmer is op in gearkomste fan it ynternasjonale damjen yn Denemarken it Fryske damjen erkend as offisjele tinksport. Yn july hat der in groep bern nei Ytaalje west om dêr leeftiidsgenoaten yn it Fryske en it Ytaliaanske spul te bestriden.


Jimme ha it fêst wol lêzen dat der yn 2018 in offisjeel wrâldkampioenskip Frysk Spul ferdamme wurde sil te Ljouwert. Dêr dogge net allinne Friezen oan mei en it is ek noch mar de fraach oft in Fries wol wrâldkampioen wurde sil. De ynternasjonale toppers, sa as njoggenfâldich wrâldkampioen ynternasjonaal spul, sille der alles oan dwaan om dit kampioenskip oan harren palmares ta te foegjen.
Mar mooglik wurdt ien fan de Stadige Strikers ek wol wrâldkampioen. Wy sille it sjen yn augustus. Earst begjinne wy mei ús klupkompetysje. Mocht der noch ris ien en leaver noch mear altiten tocht ha: “It Frysk damjen, dat soe ik ek wol graach leare of spylje wolle!” Jimme binne fan herte wolkom op de moandeitejûnen yn de bar fan it Swettehûs.
Ut namme fan it bestjoer, Cor Kooistra

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-13.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 762 gasten en geen leden online