Home
30-vdmeer.jpg

4-06-2017 Ofrûne wike besocht ik de plasdras om nei it gers te sjen dat wer wat op it wetter ferskynt. Wy wolle net dat der gau wer in kraanmachine yn moat, mar it falt wol ta. Mei de skeppe kinne yn de hjerst de lytse gers pôlsjes der wol út helle wurde. Sa seach ik dizze bûnte wilster (foto bontbekplevier) ynienen stean. Dit bistke moat net oansjoen wurde foar de lytse bûnte wilster (kleine plevier) Der is mar ien dúdlik ferskil tusken beide. De lytse wilster hat om it dûnkere each in fel gielkleurig sirkelsje. De bûnte wilster en lyste bûnte binne seefûgelsjes en briede tusken de skulpkes op it strân. It nestke leit yn in lyts sânkûlsje, mei wat skulpkes. Meastertiids twa as tije aaikes, dy`t ridlik grut binne foar dizze lytse soart.

Net grutter dan in sjongfûgelsje. De kleur fan de aaien is griis/blau mei lytse tinne stipkes. Al wer in nije soart dus op ús plasdras. Fierder wie der in ljipke dat om raak tekear gie boppe myn holle, mar net ferdwûn. Piken dus.....en ja hear, nei in skoftke seach ik se by it middelste eilândsje foarsichtich it wetter yn stappen. Twa wienen der. De pykjes fan in ljip hawwe al gau grutte poatjes en kinne har tige rêde yn it wetter mar ek op lân. Ienris makke ik in foto fan in al aardich grutte pyk dy`t ik yn de hân hie. Om dy te pakken fûl net ta, sa hurd as er rinne koe.

En dan ús flamingo. Die wurdt hjir sa stadich oan tige iensum, liket my ta. Moat mar ris nei syn soartgenoaten gean oan de iselmarkust. Dêr sitte der simmers nochal wat. Albert, wolst him wol in setsje jaan?

Jan

 

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

oude-kerk-kleur.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-47.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 621 gasten en geen leden online