Home
28-thuiszorg.jpg

1-04-2017 Scharnegoutum, telkens speelt de discussie over het drukke verkeer van de Lege Dyk. De discussie rondweg speelt steeds weer op; ook zaterdag jl. tijdens de druk bezochte bijeenkomst is er een breed draagvlak voor het invoeren van de BEV beperkt 1- richting verkeer rijden. Zo’n 60% van de dorpelingen is voor invoering van dit principe in plaats van een rondweg. Dit bleek uit onderzoek onder de aanwezigen. Het is eerlijker en is aanmerkelijk goedkoper. Rond rijden is hier de oplossing voor het groeiende verkeersprobleem, met één ontsluiting, men komt nl. via Sneek/Leeuwarden ons dorp binnen en verlaat via de Koarte Leane naar Harinxmaland of via Bozum naar Dearsum het dorp. Helpt u mee om dit  1- richting verkeer denken verder uit te denken ?

 
De brancheorganisaties Bovag, RAI, ANWB en de gemeente hebben zaterdag opgeroepen tot het invoeren van dit plan, om het groeiende aantal klachten van de omwonenden te beperken. Volgens hen is dit de enige oplossing om de toenemende druk op de weg te ondervangen. Een eerdere studie van Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dit. Het gaat dan om één hoofdweg en één breed fietspad rechts, waarbij men rekening houdt met de plek, de breedte van de weg en het type auto . Maar juist op dat punt is er nog veel discussie. De oproep van de brancheorganisaties is gericht aan het volgende kabinet dat wordt geformeerd. We zullen zien hoe de politieke partijen in de komende Tweede Kamer-verkiezingen met dit thema zullen omgaan. VOORALSNOG GEEN RONDWEG. De VVD en de CDA zijn voornemens. Bij hun plannen is in elk geval naar voren gekomen dat er genoeg draagvlak lijkt voor het 1- richting rijden. Het scheelt de helft. Er is volgens de partijen tot 2020 nog tijd en ruimte om het in te voeren. Diverse bronnen stellen dat er naar verwachting tot 2020 geen directe noodzaak is om de drukte tegen te gaan door grootscheepse maatregelen. Door de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van bestaande wegen, waarvan het investeringsprogramma reeds nu is vastgelegd, wordt al een belangrijk stap gezet. Daarnaast is er volgens economische in de komende jaren een lagere economische groei. Mobiliteit kritisch bekijken, gezegd moet worden dat sinds het begin van de economische malaise, het verkeer door ons dorp inderdaad substantieel begint af te nemen. En dat er forse investeringen in belangrijke rijkswegen met een transit-functie hebben plaatsgevonden, o.a. de plannen voor de weg Sneek - Leeuwarden. Met meer focus op lokale projecten zoals verlenging van de noordelijke rondweg bij Sneek, de vernieuwing van de Martensdyk met een aansluiting naar het industrie terrein. Hiermee lijkt het de komende jaren goed te gaan. Ook door nieuwe ontwikkelingen zoals meer thuiswerken / meer flexibiliteit in werktijden en nieuwe communicatiemogelijkheden.
Tegelijk geldt dat er bij een regenachtige middag in het najaar ook auto's in Scharnegoutum al snel vaststaan. Zoveel kan dit wegennet dus echt niet hebben. Als de economie wel sneller groeit dan gedacht, dan staan we opeens voor problemen. En is hier niet tijdig iets voor bedacht. Het lijkt ons dat, als de economie weer aantrekt, het idee van een rondweg toch weer boven zal komen borrelen. We zullen het voor u volgen, dorpsbelangen Scharnegoutum. 0515-418912 Secretariaat Jan Luimstra van Dorpsbelang Scharnegoutum, of stuur uw vraag of reactie naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-20.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 1059 gasten en geen leden online