Home
09-shiatsu.jpg

Wat betekent, IM. Wikipedia schrijft: ‘In memoriam (Latijn, In herinnering) is een term die
gebruikt wordt om een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm aan te duiden die
na iemands overlijden vaak met enige melancholie gedenkwaardige aspecten van zijn of haar
leven aanhaalt.’ En ik snap waarom het schrijven niet wil, omdat het er bij mij – en wellicht
bij vele dorpsgenoten evenmin – niet in wil, dat ik Sietse nooit meer zie. Als ik in het
Swettehûs kom, door het dorp fiets, bij Christien kom, dan wil het er

nog niet bij me in, zoals
dat heet, dat we Sietse nooit weer zien en spreken. Er is ons hier iets overkomen dat het
bevattingsvermogen te boven gaat. Sietse in herinnering, het is te vroeg, net zoals het
aansteken van een kaars te vroeg was. Toch doen we het, moeten we hem ons herinneren.
Laten we bij de meest verse herinneringen beginnen: ons afscheid van hem op vrijdag 18
november. Dan herinneren we ons de kaarsjes die Geertjan samen met Tieme aanstak. Het
verhaaltje dat Benthe over pake voorlas. Dan herinneren we ons het met geen pen te
beschrijven mooie, door Bernard (en Johan) gespeelde ‘De moanne stiet te pronkjen’. We
horen Judith weer zo vol liefde over haar vader spreken en zien de foto’s weer voor ons die
ons lieten zien hoe groot Sietses liefde voor zijn gezin was. Dan gaan we in kleine kring naar
het hof en leggen zijn door pijn aangetaste lichaam in de schoot van de aarde. We pakken de
draad van het afscheid op en lopen naar het Swettehûs, zijn Swettehûs. Daar spreekt Albert
woorden vol tranen, lof en liefde over Sietse. En Wijtze doet hetzelfde, op eerbiedwaardige
toon. In het gras, bij het dorpshuis planten we een koningslinde (Tilia europeaea).
De linde, zo lees ik, kan duizend jaar oud worden en is daarmee een boom die geschiedenis en
herinneringen kan herbergen. Ze heeft een hartvormig blad. De linde symboliseert
vrouwelijke gratie, schoonheid en geluk en is de boom van liefde en trouw. Verder is geen
enkele boom zo verbonden met het leven van een volk, met zijn liefde, in lust en leed, in jubel
en rouw, in smart en ernst als de linde.
Zo leeft in de linde de herinnering aan Sietse voort. Hij heeft een steen verlegd in dat kleine
stukje aarde Scharnegoutum, waardoor het gemeenschap zijn in het dorp anders vorm krijgt
dan voorheen, en die steen is het Swettehûs. Daar klopt het hart van het dorp. Dat was zijn
huis.
Zijn thuis was nog net ergens anders. Dat was bij Christien, zijn kinderen en kleinkinderen.
Sietse was wijs met zijn gezin. Hij was royaal als man en vader. Hij was wijs met én trots op
zijn muzikale vrouw en kinderen. Als zij met het korps een concert gaven, was hij er altijd bij.
Samen met Geertjan ging hij naar Heerenveen, bij Bernard hielp hij als die aan de bel trok. En
Judith was zijn oogappel. Bij Sietse kon alles, zo weten zijn kinderen en kleinkinderen. Ook
spraken vele vrijwilligers van het dorpshuis in die termen over Sietse.
Sietse heeft in menig bestuur gezeten. Hij was een bruggenbouwer en visionair, een verbinder
en vernieuwer. Hij kon ook dingen loslaten, om iets nieuw vorm te geven. Hij kon broeden en
filosoferen – zijn broer en zussen noemden hem niet voor niets ‘ús libbensfilosoof’. En Sietse
bezat een uitzonderlijk talent voor besturen en voor het enthousiasmeren van mensen. Dat had
hij in aanleg en als kind geleerd, moeten leren. Als arrondissement adviseur maakte hij van
het verbinden van poreuze relaties zijn werk. Ook als voorzitter van de Gereformeerde kerk
en als scriba van de Protestantse gemeente verbond hij. Het Swettehûs was zijn uiteindelijke
project. Dat leverde hem het ereburgerschap van Scharnegoutum op. Het mooie aan Sietse
was, dat hij daar best trots op was, dat duurde even, daarna kroop hij het liefst weer in de
luwte.
In juni bleek dat Sietse ziek was. Aanvankelijk dachten de artsen aan een rughernia. Het bleek
veel ernstiger te zijn. Er volgden maanden tussen hoop en vrees. Sietse zelf regelde nog
allerlei dingen. Christien was onafscheidelijk hem nabij. Uiteindelijk was de pijn te hevig en
moest hij ons loslaten en wij hem. Sietse werd 68 jaar. Wat het verlies van Sietse extra
verdrietig maakt, is dat hij de ophanden zijnde geboortes van zijn twee jongste kleinkinderen
niet meer kan meemaken.
Op een bepaald moment spraken we over Sietses leeftijd. Hij stierf te jong, daar waren we het
over eens, en tegelijk was er ook een andere kijk. Er was ook de dankbaarheid voor alle liefde
en geluk, voor alle zorg en warmte, kortom voor alle mooie momenten die ergens blijven en
één van de kinderen deed zeggen, dat de kwaliteit van zijn leven die van de leeftijd overstijgt.
We wensen Christien, Bernard, Anke-Marij, hun kinderen Benthe en Tieme, Geertjan en
Tineke, Judith, Wytze en hun zoontje Bram in alle gemis en verdriet sterkte toe.
Ds. Sytze Ypma

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

Dscf4816-adzw.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-16.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 673 gasten en geen leden online