Home
25-Terpstra.jpg

5-11-2016 In strieljende Dieuwke Leijenaar bij de iepening fan har nije "schoonheidssalon" op sneon 5 novimber jl.  In protte skearnegoutummers hawwe har nije salon bewûndere dizze middei. Fan it eardere atelier fan Ariane Huls hawwe Dieuwke en Johan in tige moaie behannelingkeamer makke. Wy meie ferwachtsje dat der genoch frouwlju

gebrûk fan meitsje sille. En hoe sit it dan mei de manlju fan skearnegoutum? Anneke Meiners, Albert Kingma en de skriuwer fan dit stikje hienen der yn`t foar in lyts petear oer fia de mail, fanwegen it oandacht jaan oan dit barren yn de skearnegoutummer media. Anneke:"....Mar Albert, in beauty-salon is net alinne foar frouwlju hear!" Albert, "oh...ja, is ek sa, mar...eh... ik sil wolris sjen". Jan, ja Albert sa asto faak wolris sei`st  "de tiden binne feroare", moast net alinne mear nei de kapper...".
Op de iepening andere Dieuwke op myn fraach hoe`t it mei de manlju sit, dat der noch wol in aardige drompel is foar manlju om nei in beauty-salon te kommen. 
Yn elts gefal is wis by in besite oan har salon dat Dieuwke eltsenien maklik oer de drompel hellet. En as jimme wer ùt`s stoel stappe skearnegoutummers, sille jim krekt sa striele as Dieuwke op dizze foto. In moai plak ek foar Johan en Dieuwke der oan de swettewei. Wy lokwinskje dy Dieuwke mei dyn moaie salon en winskje dy folle sukses ta.

JL   

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

februari-ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-49.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 583 gasten en geen leden online