Home
17-Koopmans.jpg

Een cantate voor het leven: Op 5 novimber om 20.00 ûre wurdt de nije kantate “de weareld noch te winnen” fan Eppie Dam útfierd yn de Martens tsjerke te Skearnegoutum.
De Martens Cantorij hat de ôfrûne jierren in tal literaire/muzikale programma’s útfierd wêr 't elke kear in skriuwer of in boek sintraal yn stiet.  Dizze kear giet it om de dichter Eppie Dam.  De Cantorij hat him frege om in kar te meitsjen út syn liturgysk repertoire. Dat hat dizze nije kantate oplevere mei 10 lieten op muzyk fan Hindrik v.d.Meer, Gerben v.d.Veen, Frank van Nimwegen en Jan de Jong. Tusken de lieten hat Eppie Dam

noch ferbinende gedichten makke.
It wurd “weareld”yn de titel fan de kantate betsjut yn it Frysk: in protte, planty, by de rûs. Mar de “Wrâld”skimert der fanselfs mar al te graach trochhinne.  Oft dy it belije moat of noch altyd perspektyf sjen mei, hinget fan ús minsken ôf. Dat makket de ûndertilel “in kantate foar it libben”, behalve dat er ús tiidrek op ierde oanjout, ta in oprop dêr ’t we net omhinne kinne.
De meiwurkers oan dizze kantate binne:
-    Martens Cantorij û.l.f. Sjoerd v.d.Veen
-     Gerben van der Veen op harmoanium en piano
-    Miriam Stoffelsma op saksofoan.
-    Vokale solisten: Klaas Lyklema, Lies de Vries en Hannie de Boer
-    Lêzer: Lienke Boot.
Cantate  “de weareld noch te winnen” van Eppie Dam
Op 5 november om 20.00 uur wordt de nieuwe cantate van Eppie Dam “de weareld noch te winnen” uitgevoerd door de Martens Cantorij in de kerk te Scharnegoutum. O.l.v. Sjoerd van der Veen wordt het werk uitgevoerd met instrumentalisten Gerben van der Veen, harmonium en piano en Miriam Stoffelsma, saxofoon.  Vokale solisten: Klaas Lyklema,  Hannie de Boer en Lies de Vries.
De cantate bestaat uit 10 liederen gemaakt op teksten van Eppie Dam. De muziek is van Hindrik van der Meer, Gerben  van der Veen, Jan de Jong en Frank van Nimwegen.
Toelichting:
Het woord “Weareld”in de titel van de cantate betekent in het Fries: veel, planty. Maar de “Wrâld” schemert daar vanzelfsprekend graag doorheen. Of die het moet ontgelden of nog altijd  perspectief zien hangt van ons mensen af. Dat maakt dat de ondertitel van de cantate “in Kantate foar it libben” behalve dat het ons tijdsperk op aarde aangeeft,  ook tot een oproep waar we niet omheen kunnen.

* Onze sponsors *

Zoeken op deze site

Weerpraat

Zo was het toen

foto_11ad.jpg

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-26.jpg

Info Website

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Bezoekers

We hebben 484 gasten en geen leden online