Home
30-vdmeer.jpg

Er waren lichtjes in de kerk, en rondom op de begraafplaats:
Daarom, omdat ieder lichtje een verhaal is, groter dan alle woorden, van missen en dood, van liefde levensgroot, die we spraken en hoorden' daarom maken we licht.

 omdat samen niet alleen is, als de dagen donker zijn, zo ver weg zo dichtbij, de sterren ver voorbij, delen in liefde en pijn, daarom maken we licht...

 

Floortje Agema uit ‘Jij wordt gekend’

Lichtjesavond 21 november “De mensen van voorbij zij blijven met ons leven”.  Aanstaande zaterdag 21 november is de kerk open voor iedereen die een overleden geliefde wil gedenken, of diegene nu korter of langer geleden overleden is, of het nu een dorpsgenoot of familielid is. Je kunt in de kerk een kaarsje aansteken, even stilstaan, een graf op de begraafplaats bezoeken. Terugdenken, herinneren, vooruitkijken, samen of alleen (of ‘alleen samen’).

Deze ‘lichtjesavond’ vindt plaats in aanloop naar de zondag waarop in de kerk de overledenen van dat jaar worden herdacht.

Op vrijdag 27 november vanaf 16:00 uur vindt de boekpresentatie plaats en neemt burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst. Enkele sprekers, onder wie Peter Bak, komen aan het woord. Het is via een livestream te volgen: https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U. (Vanwege corona is er geen publiek bij aanwezig.)

 

Boekpresentatie biografie van Willem Santema geb. op 2 mrt. 1902 in Scharnegoutum. 'Door de tralies schijnt de zon' is de titel van de biografie van Willem Santema (1902-1944) door schrijver Peter Bak. Het boek komt op 27 november uit.

Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet. De biografie 'Door de tralies schijnt de zon' werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht.

Helaas, helaas, helaas....dit jaar is er GEEN AANKOMST van Sinterklaas zoal wij het gewend zijn. In verband met Corona hebben we besloten dit niet te organiseren. Ook het feest in het Swettehûs wat we proberen coronaproof te organiseren gaat niet door. 

Nu de omstandigheden wat betreft Corona zo ontzettend onzeker zijn kunnen wij op dit moment verder niets mededelen.
Er zullen ijn de laatste weken vast geen positieve wijzigingen komen in verband met Corona.

Hartelijke groeten van Sinterklaas en zijn Pieten, 

Doarpsbelang Scharnegoutum

Oeps, een foutje in ons artikel in de Doarpsomropper over contributie en jaarvergadering leden 2019.

We vermelden een onjuist mailadres. Dit moet niet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zijn maar het juiste mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De leden mogen ook naar mij mailen op mijn privémailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontvangen wij jullie reactie op de jaarstukken zoals ze in de blog zijn opgenomen. Financiele stukken kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester zoals vermeld in de Doarpsomropper van oktober 2020 en op deze website.

Jan Luimstra

secretaris

Hou vol en heb lief! 
Corona raakt ons allemaal. Wij roepen alle Scharnegoutumers  op er samen de schouders onder te zetten, want alleen dan komen we eruit. 

Oktober 2020 "Net bêst en in minne streek" Ja minsken, wylst wy mei syn allen besykje ús doarp der kreas út sjen te litten, binne der lju dy`t nocht oan ûnnocht hawwe. Dizze kear moast it moaie nonnenbyld fernielt wurde. Trije byldsjes binne met geweld fan de sokkel skuod. Wy tinken net oan koperdieven. Dy soenen dan alle nonnen wol meinaam hawwe, tinke wy sa. It sille wol wer lju wêze dy`t neat om hannen hawwe en harren ferfele. Grutte kâns dat de trije byldsjes op de boaiem fan de swette lizze. Dy sille fanwegen it gewicht net gau fuort streame troch it wetter dochs? Wy, doarpsbelang, hawwe fansels oanjefte dien bij de plysje. In de eerst folgjende Doarpsomropper mear...

13-10-2020 Scharnegoutum:
In hege kampskoare by de Stadige Strikers en in partij ferskiten. 
Yn de twa eardere kompetysjejûnen fan dit seizoen waard der net ien kear kamp spile. Ofrûne moandeitejûn einigen mar leafst trije potsjes yn remize. Gewoanwei is it ris ien of heechút twa, mar no dus trije. Dat is in tige hege skoare foar it Frysk spul.

De earsten dy’t kamp makken wienen Tineke Teigeler en Ype Boelens. Hoe’t dat krekt yn syn wurk gong wit de skriuwer net en dat komt omdat mei de nije regels oangeande de koroana men omtrint in kilometer útelkoar sit. Dan ûntgiet jin it hoe en wat fan sa’n partij. Beide wienen it der blykber tige mei-iens want beide gyngen se mei sneltreinfaart rjochting it smokersplak om in feestsigret op te stekken. Letter wienen se wer ûnder de dammers om noch in potsje fiif tsjin fiif te spyljen.

4-10-2020 Scharnegoutum 
Bericht van Dorpsbelangen volg de link:
 http://www.skearnegoutum.nl/doarpsbelang-2

Hooplik bliuwe de Strikers neagatyf en damje se posityf.

It is wat yn ús wrâldsje mei al dy koroana ynfeksjes. Fansels gie it dêr ferline wike op de earste jûn fan de Stadige Strikers ek oer. De Strikers sille de maatregels sa’t dy der steld binne fansels yn acht nimme. Dat kin net oars. Op dy earste jûn ha de Strikers ek de einútslach fan de kompetysje fierd troch de priiswinners te huldigjen en harren de prizen te oerhannichjen. It bestjoer wie fan betinken dat de stân sa as dy by it ferplicht stopjen fan de kompetysje wie, as einstân te beskôgjen. De nije kampioen waard good old Sjoerd Jan Bakker. Like lang lid as dat de klup bestiet.  Fierders hoopje de Strikers fansels dat se de kommende tiid negatyf bliuwe sille, mar dat se fierders in posityf damskoft te mjitte gean sille.

Scharnegoutum 17-09-2020 Menigeen heeft de afgelopen maanden een duik in de Zwette genomen. Groot en klein, oud en jong, de Zwette is een populair zwemwater. Vergeleken met andere waters is het ook relatief schoon dus waarom zou je dan niet met bv. warm weer een afkoelende duik nemen. Als je ons dorp doorvaart zie je bij veel huizen ook een trap het water uitrijzen. Daar wonen dus duidelijk liefhebbers. Van drie liefhebbers uit Scharnegoutum hebben we na een oproep van ons hun verhalen over hun zwemavonturen gekregen. Bijzondere verhalen, met daarin ook de motivatie van het hoe en waarom. Wij zijn blij dat zij aan onze oproep gehoor hebben gegeven, lees deze maand de Doaprsomropper (en huiver bij) de verhalen van Janny Bruinsma, Theo Hofman en Kornelis Punter.

Free-running in Scharnegoutum; 

Eind september hoopt Micheal vd Bosch uit Woudsend aan de Oergongswei 3 zijn Freerunninghal "Ground Movement Academy" te openen. Op dit moment is hij met familie en vrienden druk bezig 300m2 vloeroppervlak in de loods van Plantinga in te richten met diverse attributen en obstakels welke hiervoor nodig zijn. Het is één van de eersten in zijn soort in Fryslân. Freerunning is de sportieve passie fan Michael en daaruit voort komt het verlangen om zelf iets te beginnen in deze branche en zo op deze wijze anderen er voor te interesseren en zijn passie te delen. 

15-08-2020 Scharnegoutum: School, buurt en wijken opgelet!!!  De gemeente Súd west Fryslân organiseert een duurzaamheidswedstrijd. Inwoners van onze gemeente, dus ook in ons dorp... kunnen tot 30 september ideeën aandragen om de eigen straat buurt of wijk groener te maken. Een jury kiest vervolgens het meest duurzame plan.
Per categorie, kinderen, jongeren en volwassenen zijn er drie geldprijzen te verdelen.
Het winnende idee in volwassenen categorie krijgt 5000 euro om het duurzame plan uit te voeren.
De gemeente ziet de wedstrijd als een steuntje in de rug voor duurzame burgerinitiatieven.

Scharnegoutum Juli - Augustus VAKANTIE redactie reces... Het is onomkeerbaar, de zomer 2020 is anders: we moeten de drukte vermijden, we reizen verspreid, we doen niet meer aan  zwarte dagen. Zo is de wereld van dichtbij plotseling kleurrijker. We heffen het glas en vieren de vakantie dit jaar dichterbij. Nog slechts een paar dagen... De Mediagroep wenst iedereen een fijne tijd toe! 

 

 

Beste bloemenverzorgers

Willen jullie de bloemen in de hete zomerweken twee keer per week een beste lading water geven?

Onze hovenier Grolleman waarschuwt ons dat de bloemen dood dreigen te gaan nu het zo heet wordt deze weken.

De bloemen op de brug verzorgen we zelf. Is nu ook twee keer nodig. Dit verzoek ook op facebook scharnegoutum, graag delen als je dit leest. 

Bestuur Dorpsbelang

 

Boekpresintaasje 'Sis my wa't ik bin!'

Fan 'e moarn mocht ik foar de mediagroep Skearnegoutum in bysûndere gearkomste bywenje op Basisskoalle Op 'e Hichte mei as spesjale gasten Kommissaris fan de Kening Arno Brok en middels in skype ferbining mei Israël, Louis Godschalk. Hjir waard it boek "Sis my wa't ik bin" fan Hanneke de Jong oer it libben fan Louis, alias Loekie Rienstra presintearre. Alle bern fan skoalle krigen dit berneboek fan de Kommisaris. Lês alles hjiroer yn de kommende Doarpsomropper.

Geart

3-06-2020 Scharnegoutum:  Gezien! Gehoord! Je krijgt er koude rillingen bij... Het helpt doordat we meteen denken aan gladde wegen, kou, lage temperaturen.
Maar aan de Fleardyk helpt zout anders. Echter zout is geen tovermiddel, maar je houd wel je tegelpad op een simpele manier onkruidvrij. „Je moet het specifiek gebruiken op de bestrating en vooral de kieren tussen de tegels bestrooien. Je creëert zo een ziltige omgeving waarin plantjes niet gedijen.”

Wat fijn dat het dan nog niet regent...Want bij regen wordt het een zoutoplossing, spoelt weg, en minder goed voor de omgeving.

Hovenier André Grolleman heeft de bloembakken dit weekend bevestigd aan de brugleuningen en komende week zal hij in samenwerking met dorpsbelang de hanging baskets plaatsen aan de lantaarnpalen van de Lege Dijk. We hopen onze hoofdstraat hiermee wat op te fleuren. Ook bij de voorgevel van ons dorpshuis komen twee bakken met bloemen. Bekostiging met gelden van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Een voorzichtig begin met jonge plantjes. Hopelijk zal de bloei weelderig worden.

Bestuur dorpsbelang.

4-5-2020 Scharnegoutum. In ons dorp werden op 4 mei vanaf 15:00 uur in stilte kransen en bloemen gelegd.
Een lege herdenking maar met veel emotionele inhoud! Het voelt als een enorme reflectie in je eigen binnenste.
Heel Nederland kon de nationale herdenking volgen via beeld.

27-04-2020 Scharnegoutum. Een zon overgoten dag. Een ongekende stille, het was een unieke rustige koningsdag-woningsdag anno 2020.
Herkenbaar was het veelvuldige vlaggen, overal hing aan de gevel het rood, wit en blauw: Lang Leve de Koning!
Her en der klonk in de ochtend het Wilhelmus vanuit de tuin.
De buurtcommissie van de Willem Santemastrjitte liet deze dag niet ongemerkt en had voor de kinderen haar eigen activiteiten.
Spelen, verkleden en fiets versieren. Prachtig! "...en daar kwam de koning en hij liep door de straat en zwaaide..."

Het artikel in de Doarpsomropper nu ook in de blog van doarpsbelang voor wie het liever digitaal wil lezen. De blog is in zekere zin ook een stuk van ons archief.

HET BESTUUR

Ons dorp in 2014

scharnegoutum-brug-04.jpg

Algemene informatie: 
De website van Scharnegoutum (www.skearnegoutum.nl) is de officiële dorpssite van Doarpsbelang Skearnegoutum. Deze site, die dagelijks ruim 210 bezoekers trekt, wordt onderhouden door de vrijwilligers van de Mediagroep Scharnegoutum. Dit is een van de werkgroepen van Doarpsbelang Skearnegoutum. Het doel van de Mediagroep is om inwoners van het dorp en andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk te informeren over het dorp, de voorzieningen, verenigingen en bedrijven.

Directe samenwerking:
Met medewerkers van Face-book skearnegoutum en de medewerkers van de Doarpsomropper die maandelijks in druk verschijnt. Ook is er een nauw samenwerkingsverband met Dorpshuis  “It Swettehûs”.

Sponsoren:
Om de kosten van het in stand houden van www.skearnegoutum.nl te dekken, worden Sponsors gevraagd. Voor een bijdrage vanaf € 25.00 staat uw bedrijf bij de site volop "in the picture".
Sponsor worden. Heeft u interesse ? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


©Copyrights:
Onze site wordt met veel zorg en inzet geredigeerd. Vrijwel dagelijks zijn de redacteuren aan het werk om de bewoners van Scharnegoutum zo goed mogelijk te informeren. De complete redactie van de Mediagroep doet dit alles op geheel vrijwillige basis.

Het staat u vrij om teksten van onze site te halen en die voor eigen, niet commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste foto’s op de site worden gemaakt door de eigen redactie leden. 

Mediagroep secretariaat:
Postadres: W. Santemastrjitte 6, 8629 PR Skearnegoutum.

Meewerken aan nieuws?
Heel graag, help mee... Ook u kunt tips of informatie uit het dorp doorgeven, bel of mail ons gerust:

Kopij Mediagroep:
Kopij aan de redactie kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Denktank-Mediagroep: Met ideeën/vragen/klachten over de media van Scharnegoutum kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

We hebben 99 gasten en geen leden online